Karol Nawrocki

dr Karol Nawrocki

Dyrektor

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

.

Działalność naukowa i wystawiennicza

Jestem absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, od 2013 r. doktorem nauk humanistycznych. Od stycznia 2009 r. pracowałem w Instytucie Pamięci Narodowej, a w latach 2014–2017 pełniłem funkcję naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN Gdańsk, koordynując prace naukowo-edukacyjne na terenie gdańskiego oddziału IPN.

Od kwietnia 2017 r. pełnię funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Jestem członkiem Rady Dyplomacji Historycznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP, a także alumnem projektu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program (IVLP) – „Engaging and Educating Society about Painful Episodes in a Nation’s History”.

Mam przyjemność być członkiem Rad Programowych: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Bitwy nad Bzurą, Muzeum Dom Rodziny Pileckich, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Zasiadam w Komisji Kwalifikacyjnej do spraw opiniowania wniosków o wpis muzeum do Państwowego Rejestru Muzeów.

Jestem autorem i redaktorem siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz publicystycznych z zakresu najnowszej historii Polski. Inicjowałem, opiniowałem oraz współtworzyłem wiele projektów memoratywnych, edukacyjnych oraz ekspozycyjnych, w tym wystaw: „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”, „Milion zza Oceanu”, „Westerplatte w 7 odsłonach”, „Bądźcie bezlitośni, bądźcie brutalni…” oraz „Dziedzictwo utracone”. Z mojej inicjatywy powstało Światowego Forum Muzeów Pól Bitewnych.

Sprawowałem funkcję Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. organizacji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w ramach których uczestniczyłem w przeprowadzonej w MIIWS międzynarodowej konferencji naukowej „Pakt dla wojny. Zmowa Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 r. z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej”.

Angażuję się w opowiadanie prawdy o polskim doświadczeniu II wojny światowej za granicą. Wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w 2019 r. zainicjowałem oraz koordynowałem realizację międzynarodowego projektu wystawienniczego „Fighting and Suffering”, który stał się największą tego typu akcją informacyjną w historii polskiej dyplomacji. Przedsięwzięcie to umożliwiło zaprezentowanie opowieści o polskim doświadczeniu w czasie II wojny światowej w ponad 150 miejscach na całym świecie. 

Działalność społeczna

W latach 2007–2008 uczestniczyłem w programie INDEX Pamięci Polaków Zamordowanych i Represjonowanych przez Hitlerowców za Pomoc Żydom. Byłem przewodniczącym Koalicji na Rzecz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku, a w 2013 roku jednym z głównych inicjatorów i współorganizatorów powstania w Gdańsku alei im. Żołnierzy Wyklętych. W 2015 roku doprowadziłem do nazwania jednej z głównych ulic terenów byłej Stoczni Gdańskiej imieniem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Byłem członkiem Komitetu Budowy pomnika Danuty Siedzikówny „Inki”, który został odsłonięty w Gdańsku 30 sierpnia 2015 roku.

Osiągnięcia


Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte

Prezentacja założeń programowych inwestycji Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Nagrody i wyróżnienia 

 • Medal „Zasłużony dla miasta Elbląga” (2015)
 • Honorowa odznaka Federacji Młodzieży Walczącej (2015)
 • Medal „Zło dobrem zwyciężaj” (2016)
 • Medal „Pamiętaj Polsko o Tych Synach Swoich” Stowarzyszenia Rodzina Katyńska (2016)
 • Pierścień „Inki” za postawę patriotyczną i krzewienie pamięci o Żołnierzach Wyklętych (2016)
 • Brązowy Krzyż Zasługi, za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski (2017)
 • Medal „Za zasługi dla Polaków w Kazachstanie” (2018)
 • Medal „Pro Patria” „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” (2018)
 • Medal Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „Za zasługi dla Armii Krajowej” (2018)
 • Srebrna statuetka BohaterON im. Powstańców Warszawskich, w kategorii osoba publiczna (2019)
 • Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2019)
 • Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2020)
 • Odznaka Honorowa „Bene Merito” przyznawana przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (2020)
 • Medal 100-lecia „Cudu nad Wisłą” (2020)
 • Srebrna odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej”
 • Osobowość roku 2016 na Pomorzu w kategorii działalność charytatywna i społeczna, plebiscyt organizowany przez „Dziennik Bałtycki”.(2020)
 • Osobowość roku 2017 na Pomorzu w kategorii kultura, plebiscyt organizowany przez „Dziennik Bałtycki”.

Publikacje

W swoim dorobku posiadam kilka publikacji książkowych oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych, w tym m.in.:

 • Zarys historii NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląskiego (1980–1989) – monografia, Gdańsk 2010
 • Wokół elbląskiej „Solidarności” – opracowania źródłowe. Gdańsk 2011
 • Lechia – Juventus. Więcej niż mecz, Gdańsk 2013
 • Sprawa kwidzyńska 1982. Internowanie, pobicie, proces – współautor, Gdańsk-Kwidzyn 2012
 • Historia Kwidzyna (1975–1990), [w:] Kwidzyn. Dzieje miasta red. K. Mikulski, J. Liguz, Kwidzyn 2013 (wspólnie ze Z. Girzyńskim)
 • Studium przypadku. Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim (1976–1989), Elbląg–Gdańsk 2014
 • Szkice z dziejów pomorskiej piłki nożnej (1903–2015) (wspólnie z P. Chomickim i W. Wiką), Gdańsk 2015
 • Wielka Lechia moich marzeń, red. K. Nawrocki, J. Wąsowicz, Gdańsk 2015
 • Mapa terroru. Śladami zbrodni komunistycznych w województwie gdańskim (1945–1956), Gdańsk 2016, red. K. Nawrocki
 • Brudne wspólnoty. Przestępczość zorganizowana w PRL w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, red. Karol Nawrocki, Daniel Wicenty, Gdańsk – Warszawa 2018.

Galeria

Kontakt