Dr Karol Nawrocki - życiorys, początki działalności naukowej i społecznej

dr Karol Nawrocki
Karol Nawrocki urodził się w 1983 roku w Gdańsku i z tym miastem do dziś jest związany zawodowo oraz politycznie. Po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczął naukę w IV Liceum Ogólnokształcącym, a następnie w Policealnym Studium Biznesu i Administracji w Gdańsku, w którym specjalizował się z zarządzania personelem.

Studiował historię na Uniwersytecie Gdańskim. Po studiach magisterskich obronił doktorat, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych, a tematem jego pracy był Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim w latach 1976-1989.

Już po ukończeniu magistra, Karol Nawrocki rozpoczął pracę w Instytucie Pamięci Narodowej. Pozostawał też aktywny społecznie, pełniąc przez kilka lat funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy Gdańsk-Siedlce.

Od zarządzania personelem po szefowanie IPN


W 2017 roku, w wieku zaledwie 34 lat, został wybrany dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, zastępując tym samym doświadczonego i wybitnego historyka, prof. Pawła Machcewicza. Decyzja ta była wzbudziła wiele kontrowersji, między innymi ze względu na niewielki, w porównaniu do poprzednika, dorobek naukowy.

W 2021 roku Karol Nawrocki zakończył urzędowanie na stanowisku dyrektora gdańskiego MIIWŚ i został mianowany prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.

Obszary zainteresowań i prace naukowe


Karol Nawrocki specjalizuje się głównie w historii lokalnej, wspiera środowiska kombatanckie i patriotyczne, jest mocno zaangażowany w utrwalanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Równolegle, w obszarze jego zainteresowań, pozostaje sport, głównie boks i piłka nożna.

Jest ekspertem programów historycznych TVP3 Gdańsk. Prace naukowe Karola Nawrockiego dotyczą przede wszystkim tematyki opozycji antykomunistycznej, przestępczości zorganizowanej w czasach PRL oraz historii sportu. Publikował w tygodnikach opinii i w magazynach historycznych. Jest autorem monografii NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląskiego (19880-1989).

karolnawrocki.pl - https://www.karolnawrocki.pl - © 2017